For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Digitale praksiser i barnehagen

Interessen og kunnskapen om digitale praksiser i barnehagen varierer stort. Vi vil bidra til å jevne ut forskjellene.

Det finnes mange entusiaster og ildsjeler rundt om i barnehagene, som er nysgjerrige på bruk av digitale verktøy. De går gjerne i bresjen, og tester verktøyene ut i det pedagogiske arbeidet med barna. Det finnes også en gruppe ansatte som er mer bekymret for denne praksisen. De er gjerne opptatt av at det kan være skadelig og ødeleggende for barns helse og lek. Bruk av digitale verktøy i barnehagene vekker derfor ulike reaksjoner.

Har du og din barnehage funnet ut hvordan dere kan oppnå en digital praksis som er i tråd med det som rammeplanen beskriver og forplikter dere til? Er dere aktive sammen med barna i bruken av digitale verktøy, og samtidig gode på å vurdere relevansen og egnetheten av verktøyet? Hvis ikke, kan fagskoleutdanningen, Barnehagens digitale praksiser, hjelpe dere med det.

Lær å bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte
Digitale praksiser dreier seg ikke om avansert digitalt og teknisk utstyr. Det handler ikke om å øke skjermbruken til barna i barnehagen, eller å passivisere hverdagen deres. Det handler om hvordan du kan bruke de verktøyene dere allerede har i barnehagen på en måte som er berikende og inspirerende. Det handler om å bidra til lek og kreativitet. I tillegg handler det om å imøtekomme barnekulturen og fremstå som gode rollemodeller. Og ikke minst, handler det om å utøve digital dømmekraft.

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte. Den viser hvordan digitale praksiser og digitale læringsressurser i barnehagen gir mange muligheter for varierte uttrykk og kreativt arbeid. Kunnskap om digital dømmekraft, nettvett og personvern, gjør deg rustet til å gjøre jobben på en god og trygg måte.

Målet med utdanningen, er at alle skal få veiledning og støtte til å forstå at digitale verktøy kan brukes på en pedagogisk måte.

Gratis studieplasser
Denne utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Selve studiet og eksamensavlegging er derfor kostnadsfritt. Studiemateriell som pensumlitteratur og pc må du dekke selv, men du kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ledige studieplasser
Nå er det mulig å søke om opptak til denne utdanningen. Benytt anledningen og bli trygg i din utøvelse av digital praksis i barnehagen. Her kan du søke på denne utdanningen.