For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

En utdanning innen helse gir mange spennende jobbmuligheter!

Jeg heter Anette. For tiden bor jeg halve året i Ghana og halve året i Norge. Ved siden av å være lærer, jobber jeg som sykepleier og misjonær. Det er kjekt å være lærer fordi jeg får kontakt med mange hyggelige og flinke studenter. Noe av det beste, er at jeg kan jobbe uansett hvor i verden jeg befinner meg.

Jeg har mange års erfaring fra helsesektoren, og er lærer i ulike helse- og sosialfag. En helsefagutdanning kan brukes i mange forskjellige jobber i hele verden. Etterspørselen er stor, så etter fullført utdanning er det gode jobbmuligheter. I dette blogginnlegget vil jeg fortelle litt om mine erfaringer med noen av utdanningene du kan ta hos MedLearn og NKI.

Min første utdanning var helsesekretærutdanningen. Helsesekretæryrket er mangfoldig og utfordrende. Selv jobbet jeg på en øyepoliklinikk, der vi delte arbeidsoppgavene. Én dag skrev man journaler og tok telefoner, mens man en annen dag hadde ansvar for arkiv og resepsjon. Vi finner helsesekretærer mange steder – både ved sykehus, vaksinekontor, helsesentre og legekontor. Yrket gir mange muligheter. Noen liker kontor- og resepsjonsarbeidet best, mens noen foretrekker laboratorie- eller skiftestuearbeid.

Det er fint å jobbe med mennesker og jeg har gjennom mange års erfaring lært mye. I vårt arbeid, møter vi mennesker som kan være i sårbare og vanskelige situasjoner. Dersom vi med et godt faglig grunnlag kan dra nytte av teorien og egen erfaring, kan vi være til stor hjelp for disse menneskene. Vi skal ikke komme som eksperter og allvitere, men vi skal bruke våre egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger i møte med det enkelte mennesket. Med riktig grunnlag, kan vi imøtekomme mennesker på en god og ivaretakende måte.

For noen år siden jobbet jeg på en landsbyklinikk i Senegal. Interkulturelt arbeid er både spennende og lærerikt, men det krever også mye av våre kunnskaper og holdninger. I den forbindelse må jeg vel si at min favorittutdanning hos MedLearn er «Migrasjonshelse». Dette kurset er hovedsakelig rettet mot helsearbeidere i Norge. Vi opplever at stadig flere kollegaer, pasienter, beboere og brukere av våre helsetjenester har fremmedkulturell bakgrunn. Dette kurset kan være med å legge et viktig kunnskapsgrunnlag i vårt møte med fremmedkulturelle, både på landsbasis og individuelt.

Når man studerer via nettstudier, er selvdisiplin og evne til å planlegge viktig. Samtidig er det god hjelp og støtte å få, både fra lærere, studieledere og fra medelever. Man bør derfor utforske slike muligheter og ta i bruk de ressursene som finnes. Vi lærere er tilgjengelige for spørsmål og kommentarer og mitt ønske er å ha en dialog oss i mellom. Kommunikasjon er viktig og læringsprosessen kan føre både lærere og studenter fremover til en stadig økt kunnskap og forståelse.

En utdanning innen helse gir mange og varierte jobbmuligheter. Uansett hvilken utdanning du velger, kan jeg garantere at du får en jobb der du kan gjøre en forskjell. Er du i tvil om hvilken utdanning som passer for deg, kan du ta kontakt med oss her.