For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Jeg kombinerer studiene med jobb og familieliv

Vi har spurt Camilla, som tar Velferdsteknologi hos oss, om hvordan hun kombinerer jobb, studier og familieliv.

Kan du fortelle kort om deg selv og hva jobber du med?
– 
Jeg er 42 år, gift og har 3 barn i alderen 12, 13 og 18 år. Jeg er utdannet hjelpepleier, og jobber i en bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilrettelagte tjenester i Drammen kommune. Jeg har vært stasjonert på samme plass siden 1998, men det har skjedd en del endringer underveis i brukergruppa og utbedringer av boligen som drifter 16 leiligheter.

Hvorfor bestemte du deg for å ta denne fagskoleutdanningen?
– Jeg ble tipset om utdanningen, Velferdsteknologi, fra Delta, hvor jeg er organisert. Jeg ønsket å tilegne meg ny kunnskap, og å styrke mulighetene til brukerne jeg jobber med, samtidig som jeg også forhåpentligvis vil kunne trykke på noen knapper høyere opp i systemet for å sette i gang en prosess.

Det etterstrebes flere tekniske løsninger som kan effektivisere hverdagen og bedre helsetilbudet til brukerne våre. Det å få mer kunnskap om mulighetene som finnes, samtidig som jeg opplever at det er lite kunnskap og innsyn i hvilke lovbestemte tiltak som faktisk er nedfelt i NOU, er en stor motivasjon for meg.

Er utdanningen relevant for den jobben du har i dag?
– Ja absolutt, og både jeg og mine kollegaer har savnet et nettverk og et fora der man kan innhente akkurat denne type løsninger og muligheter. Utdanningen har lært meg at det finnes ulike tilbud og muligheter til utbedring, samtidig som jeg har blitt tryggere på hva man kan kreve som støtte.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta en fagskoleutdanning?
– Jeg anbefaler alle å videreutvikle seg i tråd med tiden, både for å få tildelt nye og spennende arbeidsoppgaver og få mer ansvar. Du får viktig påfyll av kunnskap og kompetanse.

Hva vil du si om det å jobbe fulltid og studere ved siden av?
– For meg har det fungert veldig greit, da det har vært overkommelig med mengde fagstoff. Når man er nettstudent, må man nok ha en viss mengde selvdisiplin og være bevisst på hva man selv vil og hva man klarer.

Kunne du tenke deg å ta flere fagskoleutdanninger hos oss?
– Absolutt, hvis det kommer tema jeg er nysgjerrig på, og som er relevant for min arbeidsplass og utdanning.

Vi ønsker Camilla masse lykke til videre med studiene!