For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Spennende prosjekt innen Velferdsteknologi for helsefagarbeidere - via podcast

I samarbeid med Lørn, HelseINN, Regionrådet for Sør-Østerdal og Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, har vi fått over 2 millioner fra Kompetanse Norge til prosjektet Velferdsteknologi for helsefagarbeidere via podcast. Dette blir gitt som et gratis utdanningstilbud for ansatte innen helse- og omsorgsektoren.

I dette prosjektet, tilbyr vi en spennende variant av det første emnet i fagskoleutdanningen, Velferdsteknologi, som gir 10 studiepoeng. Det går over 4 måneder, men det vil være mulig å gjennomføre hele fagskoleutdanningen, og totalt tilegne seg 30 studiepoeng.

– Målet med prosjektet er å utvikle digital forståelse for hva velferdsteknologi er, slik at studentene ser mulighetene teknologien har i sin yrkeshverdag, og i en helse- og omsorgskontekst, sier Kathrine Nielsen, fagansvarlig for helsefag. – Podcast som metode, gjør faginnholdet lett tilgjengelig, oppdatert og variert. Podcastene vil bli utviklet i tett samspill med overnevnte partnere for å sikre forankring hos de som faktisk skal ta dette i bruk, og for å sikre et godt faglig innhold.

Målgruppen for dette prosjektet, er helsefagarbeidere som jobber innen pleie- og omsorgssektoren i Nord-Gudbrandsdal og Sør- Østerdalen.

Hvem er vi?
Vi er en av Norges største fagskoler, og tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger rettet mot fagarbeidere innen helse- og oppvekstfag. Alle studiene er nettbaserte, de er gratis og de er lagt opp som deltidsstudier over ett- eller to år.

Lørn har i løpet av kort tid, blitt en av Norges mest populære teknologipodkaster. Silvija Seres, gründer og CEO i Lørn, mener «både toppledere, politikere, gamliser og digitalfødte trenger kunnskap om teknologi for å kjenne tiden vi lever i».

Region Nord-Gudbrandsdal, satser på velferdsteknologi gjennom prosjektet «Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal». Prosjektleder Iselin Vistekleiven, ser på samarbeidet med Sør-Østerdalen, HelseInn, MedLearn og LØRN som viktig i den videre satsingen. – Vårt mål med samarbeidet er å øke kunnskapen om velferdsteknologi i helsefaget for å kunne gi kvalitativt gode tjenester innen bruken av velferdsteknologi ut til bruker, forteller hun. Tor Sætrang, Prosjektkoordinator i velferdsteknologi, representerer HelseINN og Regionrådet for Sør-Østerdal i prosjektet.

Prosjektet åpner for opptak av studenter 1. november. Studiestart er 1. februar 2021, og prosjektet forventes avsluttet i juni samme år. Jobber du innen helse- og omsorgssektoren, og bor i Nord-Gudbrandsdal eller Sør-Østerdalen? Synes dette høres spennende ut? Da kan du sende inn søknaden din fra 1. november. Lykke til!