For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Forebyggende arbeid med livsmestring og helse i barnehagen

Barn som sitter med ryggen til og holder hverandre

Bli tryggere i møte med livsmestring og helse i barnehagen. Vår gratis fagskoleutdanning gir deg økt kompetanse og praktiske verktøy i arbeid med barn.

Fagarbeidere i barnehage har lenge vært en lite prioritert gruppe i samfunnet. Dere er en viktig ressurs som fortjener tilgang på god videreutdanning og forebyggende verktøy i arbeid med barn. Fagskolen Arbeid med livsmestring og helse bidrar til styrket kompetanse, trygghet og motivasjon i jobben med barn. Studiet har en praktisk tilnærming og er direkte anvendbart i arbeid i barnehage. Vår fagskoleutdanning passer som videreutdanning for deg som er barne- og ungdomsarbeider, og for deg som har lang yrkeserfaring i barnehage.

Livsmestring og helse i barnehage

Det er et krav om å jobbe med livsmestring og helse i barnehagen, og vår fagskoleutdanning vil gi deg økt kunnskap og nye ferdigheter i arbeid med barns sosiale samspill, lek og vennskapsrelasjoner. Du vil lære verdien av å ivareta og utvikle omsorgsfulle, pedagogiske miljøer som kan styrke barns trivsel, trygghet, mestring og glede. Trygge voksenpersoner har stor påvirkning på barns utvikling, og legger et godt grunnlag for en sunn videreutvikling. 

Arbeid forebyggende mot mobbing og utenforskap

Jobber du med sårbare barn? Ønsker du å forebygge mobbing og utenforskap? Vår fagskoleutdanning vil gi deg kompetanse til hvordan å arbeide forebyggende med livsmestring og helse i barnehagen. Her vektlegges styrking av barns fysiske og psykiske helse og kosthold, samt fokus på mobbing, barns seksualitet og kjennskap til menneskekroppen. Du vil lære å håndtere dette på en god og omsorgsfull måte, både i møte med barnet, men også i foreldresamarbeid. Videre vil du lære hvordan å bidra til å oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 

Gratis fagskole for fagarbeidere i barnehagen 

Vår gratis fagskoleutdanning er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nett. 

Trygghet og kompetanse i møte med livsmestring og helse i barnehagen gir indre motivasjon og merverdi i jobben du gjør hver dag. Personlig og faglig utvikling for deg – til det beste for barna!