For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kjære Barne- og ungdomsarbeider

Du er en viktig faglig ressurs i arbeidet med barn og unge. Har du tenkt på at det kunne vært spennende med faglig påfyll og få formalisert ny og relevant kunnskap? Nå er muligheten her, vi er i gang med opptak til vårens studier.

Oppvekstsektoren er en stor, viktig og kompleks sektor og det er avgjørende at vi har høy kompetanse hos de ansatte. Barne- og ungdomsarbeiderne er fagarbeidere vi mener det er helt sentralt å satse på. Vi i MedLearn ønsker å bidra til økt kompetanse i en viktig og spennende sektor. Hos oss i MedLearn er vi glade for å kunne tilby gratis videreutdanning innen relevante og etterspurte områder. 

Vår utdanning Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse vil kunne bidra til at du får en økt kompetanse innenfor et svært viktig område. Stadig flere barn er tospråklige og vår forståelse for hvordan vi kan ivareta både det og det flerkulturelle på en ressursorientert måte er både viktig og meningsfylt.

Vi har også utdanninger rettet mot Arbeid med de yngste barna og Barn med særskilte behov, dette er etterspurt og viktig kompetanse i en hverdag hvor stadig flere av de yngste går i barnehagen, og mer av ansvaret for barna med særskilte behov blir lagt til den enkelte avdeling.

I fagskoleutdanningen, Barnehagens digitale praksiser, er målet at barne- og ungdomsarbeiderne skal kunne bidra til å vekke barnas nysgjerrighet for en kreativ og leken bruk av digitale verktøy, og få en dypere forståelse for at digitale praksiser handler om noe helt annet enn passiv bruk av Ipad og andre skjermer.

Sist, men ikke minst, har vi en utdanning hvor vi har fokus på Arbeid med livsmestring og helse. Her tar vi opp sentrale temaer som lek, vennskapsrelasjoner, trivsel, trygghet og mestring. Utenforskap, krenkelser og mobbing er også temaer du vil lære mer om hvordan vi må jobbe for å forebygge. Det å ha faglig trygge, engasjerte og sterke fagpersoner rundt barna i hverdagen, er viktig for å sikre at de får et så godt utgangspunkt som mulig videre i livet! 

Trenger du hjelp til å finne en utdanning som passer for deg? Ta kontakt med en av våre studierådgivere på post@medlearn.no eller ring oss på 67 58 88 00.