For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere

Barne- og ungdomsarbeidere er en viktig faglig ressurs i arbeid med barn og unge!

I en stor, viktig og kompleks sektor som oppvekstsektoren er, blir det av stor betydning at vi har høy kompetanse hos de ansatte. Barne- og ungdomsarbeiderne er fagarbeidere vi mener det er helt sentralt å satse på. Hos oss i MedLearn er vi glade for å kunne tilby gratis videreutdanning innen relevante og etterspurte områder.

Digital kompetanse er helt sentralt i dagens samfunn. I fagskoleutdanningen, Barnehagens digitale praksiser, er målet vårt at barne- og ungdomsarbeiderne skal kunne bidra til å vekke barnas nysgjerrighet for en kreativ og leken bruk av digitale verktøy.

Vi har også utdanninger som skal styrke kompetanse i arbeid med de yngste barnabarn med særskilte behov og i arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.

Sist, men ikke minst, har vi en utdanning hvor vi har fokus på livsmestring og helse. Her tar vi opp sentrale tema som lek, vennskapsrelasjoner, trivsel, trygghet og mestring. Det å ha faglig sterke fagpersoner rundt barna i hverdagen, er viktig for å sikre at de får et så godt utgangspunkt som mulig videre i livet.

Vi i MedLearn ønsker å bidra til økt kompetanse i en viktig og spennende sektor!