Illustrasjonsfoto nettstudier

Fleksible nettstudier

Nettstudier hos Treider

Nettstudier er studier på nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil.

Vi bruker den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innen de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave.

Alle våre nettutdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke tema med de andre studentene på utdanningen. Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Våre faglærere følger deg gjennom hele studietiden, og våre studiekonsulenter hjelper deg med praktiske spørsmål og veiledning når du trenger det

Dette får du hos Treider
Praktisk utdannning

Praktiske utdanninger som sikrer en lang karriere.

Fleksible studier

Fleksible utdanninger på hel- og deltid eller via nettstudier.

Personlig oppfølging

Små klasser med tett oppfølging av den enkelte student.

Raskt ut i jobb

4 av 5 uteksaminerte studenter er i jobb innen seks måneder.

Utvalgte studietilbud

Vi tilbyr mange fagskoleutdanning på nett.