For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Språk, tilrettelegging og digital kompetanse i SFO

Studiepoeng
30
Studietid
12 måneder på deltid
Lånekassegodkjent
check
Arbeidskrav
7 innsendinger
Liten jente leker ute

Ønsker du å øke- eller å formalisere kompetansen din i det viktige arbeidet du utfører på SFO/AKS? Denne fagskoleutdanningen gir deg digital kompetanse og kunnskap om språk, relasjoner og tilrettelegging i SFO.

Språk, tilrettelegging og digital kompetanse i SFO som nettstudium 

Få kompetanse som bidrar til å øke kvaliteten på det viktige arbeidet som utføres i SFO/AKS slik at alle barn får varierte dager preget av fellesskap og gode opplevelser. 

Lær mer om dette viktige området med denne fagskoleutdanningen, som består av 3 emner.

Hvem passer nettstudiet for?

Denne videreutdanningen passer for deg som er utdannet barne- og ungdomsarbeider og ønsker å økt kompetanse innen SFO. Utdanningen passer også for deg som har lang erfaring fra arbeid på SFO/AKS, men som mangler formell utdanning innen området. 
 

NOKUT-akkreditert

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, og gir vitnemål på 30 studiepoeng. 


Hvordan er studiehverdagen?

Alle våre studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb. Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Lengre utdanning?

Ønsker du å fordype deg innen fagfeltet? Da kan Kvalitetsarbeid i SFO 60 stp. være valget for deg.
Ved å velge vårt studium på 60 studiepoeng, vil du totalt studere over 2 år, og oppnå fagskolegrad. 

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Personvern, opphavsrett og trygg på nett
 • Kreativitet, samhandling og praktisk bruk av digitale verktøy
 • En digitalisert barndom og foreldresamarbeid

Studietimer:
250
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • En god start med gode rutiner
 • Mangfold
 • Voksenrollen
 • Lovverk, verktøy og planer

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet tar for seg følgende sentrale temaer:

 • Språk og kommunikasjon
 • Språk og lek
 • Språk og atferd

Studietimer:
250
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Søknadsperiode for studiestart våren 2025

Opptaksperiode:
1.november – 15.desember– med tilbud om studieplass de påfølgende dagene.

Suppleringsopptak:
Fra 15.desember, og frem til studieplassene er fylt.

Studiestart: 1.februar

Ved ledige studieplasser etter studiestart, kan det holdes åpent for søkere frem til 10.februar. Disse studieplassene tilbys fortløpende.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Søker må være minimum 19 år gammel

Det anbefales minimum ett års yrkeserfaring.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer

Realkompetansevurdering 

 • Relevant realkompetanse (arbeidserfaring, utdanning, kurs) som vil bli vurdert opp mot det formelle opptakskravet for utdanningen
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve.
   

Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper og nettilgang.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for deg som student.
Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker du selv, men du har mulighet til å søke støtte gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Ved søknad hos Lånekassen, velger du fagskole, deltidsstudier, og Medlearn som lærested. Inntekt vil påvirke hvor mye lån/stipend du kan ha krav på.

Semesteravgift
Det tilkommer en semesteravgift på kr 500,- pr semester (høst/vår).
Semesteravgiften skal gå til å dekke lisenskostnader, medlemskap i ONF og enkelte studentadministrative oppgaver.
Semesteravgiften utløser ikke rett til medlemskap i studentsamskipnad eller utstedelse av studentbevis.

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen.

 • Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.
 • Du melder deg opp til eksamen via Min side.
 • Oppmeldingsfrist er 3 uker før eksamensdato.
 • Eksamen er kostnadsfritt. 
 • Alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen 1 uke før eksamensstart. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet deg en rekke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

For mer informasjon om de overordnede og emnespesifikke læringsutbyttene, se studieplanen her.

Vi benytter læringsplattformen Canvas for gjennomføring av studiene. Her vil du finne alt faglig innhold, og spennende digitale verktøy for læring og kommunikasjon.

Som student får du en Office 365-konto, som blant annet inkluderer skriveprogrammet Word og en egen student e-postkonto.

Du kjøper selv de bøkene du trenger i utdanningen. Vent med å kjøpe bøker til du har blitt tatt opp som student. 

Du kan kjøpe bøkene du trenger via Akademika sine nettsider.

Om du etter fullføring av dette studiet på 30 studiepoeng, ønsker å fordype deg videre i fagfeltet, kan du fortsette utdanningen ved å søke deg inn på Kvalitetsarbeid i SFO 60 stp.

Du vil da få godskrevet tre av emnene i studiet, og trenger kun å fullføre de tre resterende emnene for å oppnå vitnemål på 60 studiepoeng og fagskolegrad.
Godskriving innebærer at du ikke trenger å ta emnene på nytt.