For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ledige studieplasser i Finnmark

I Finnmark samarbeider vi tett med fylkesmannen i Finnmark/Finnmark Fylkeskommune, noe som gjør det mulig å kunne tilby samlingsbaserte nettstudier i fylket. Dette tilbudet gir studentene ekstra oppfølging gjennom samlinger to ganger i året.

I år kan vi tilby følgende to videreutdanninger/helsefagskoler: Hverdagsrehabilitering og Demensomsorg og alderspsykiatri. Studiene er fullfinansiert og gratis for studentene. Du betaler kun for lærebøkene.

Hverdagsrehabilitering (30 sp)
Denne fagskoleutdanningen tar for seg hverdagsrehabilitering som en teoretisk konstruksjon og ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten at studentene må være i kontakt med pasienter eller brukere. Det er ingen praksis knyttet til denne utdanningen. Studietid er 1 år på deltid og 6mnd på heltid.  I Hverdagsrehabilitering vil det bli arrangert to samlinger i TANA, begge over to dager.

Demensomsorg og alderspsykiatri (60 sp)
Denne fagskoleutdannineng gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser. Studietid er 2 år på deltid og 1 år på heltid. I Demensomsorg og alderspsykiatri vil det bli arrangert fire samlinger i LAKSELV, alle går over to dager.

Les mer om gjennomføringen av studiene og se oversikt med samlingsdatoer her.

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. mai – 2. september.

Meld deg på i dag!