For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Hvordan står det til med studentene våre? Ett år med pandemi, og veien videre!

Året med korona har vært et utfordrende år på mange måter, som også har påvirket studentene våre og studieløpene.

Som nettskole har vi vært i en heldig posisjon som har gjort det enklere å gjøre tilpasninger enn for mange andre. Blant studenter som har startet i koronaperioden er det fortsatt nærmere 80 % som er med oss, enten de har fullført, er i rute, eller er i forsinkede løp.

Vi strekker oss langt for å få alle gjennom, og har gjort en rekke tiltak dette siste året for å gjøre det enklere. Blant annet har vi gitt ekstra tid på eksamen, endret enkelte eksamensformer og hatt ekstra fokus på oppfølging av de som ligger etter gjennom tilpassede løp, utsettelse eller enkelte tilpasninger i praksisperioden. Vi har også ansatt studentassistenter, som er medstudenter som bidrar med oppfølging, blant annet gjennom veiledningssamtaler med de som har behov for det.

Dessverre er det mange faktorer knyttet til pandemien som har gjort det vanskelig for enkelte å fokusere på studier, og som vil ha ettervirkninger.
Vi jobber derfor videre med å forhindre frafall, gjennom egne prosjekter utover høsten.
Vi ønsker at det skal være enkelt og motiverende å være student hos oss, og at man ikke må se seg nødt til å velge bort studiene om hverdagen blir tøff.

Studentenes tilbakemeldinger gjennom enkelthenvendelser, studentråd og de undersøkelser og evalueringer som er gjennomført hittil i år, har hjulpet oss på vei med hva som bør være viktige satsningsområder fremover

Tross i pandemi, er gjennomsnittlig tilfredshet med studiene på 4,4 av 5 for studentene som mottok vår interne undersøkelse i mars i år. Men vi ser også et økende behov for flere former for samarbeid og miljø mellom studentene og større nærhet til faglærer.
Studentgruppen vår er i full jobb ved siden av studiene, og har behov for fleksibilitet, men samtidig er faste rammer og forpliktelser viktig for mange. Vi har lang erfaring med å finne middelveier her, men ser at vi i større grad kan ta i bruk verktøy som ivaretar hver av disse ytterpunktene.

Noen tiltak vil være direkte knyttet til pandemien, og å få studentene gjennom, og vil gjennomføres i høst. Større digitale prosjekter vil man se resultatene av på nyåret.
Enda tettere oppfølging fra administrasjonen, større nærhet til medstudenter og lærere og nye elementer i nettkursene som bidrar til motivasjon og læring for alle studenter er noen viktige stikkord for hva som driver oss i tiden fremover.

Vi ønsker alle en god sommer, og gleder oss til det videre arbeidet med å tilby utdanninger tilpasset deres behov!

Liv Fjeldheim, studieadministrativt ansvarlig