For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Vi har fått fagområdeakkreditering

Styret i NOKUT, vedtok den 17.09.20 at MedLearn får fagområdeakkreditering for helse- og oppvekstfag. Det betyr at vi i MedLearn selv kan opprette nye fagskoleutdanninger, uten at NOKUT trenger å godkjenne utdanningene. Dette er et kvalitetsstempel som gjør veien fra idé til nye utdanninger kortere.

Etter en lang og spennende søknadsprosess, kan MedLearn nå legges til lista over fagskoler som har fagområdeakkreditering. Prosessen har bestått av grundig arbeid, gjennomgang av alle våre prosedyrer, samt utvikling av strategi og kvalitetssystem. Det har vært preget av mye internt arbeid, men også aktivt samarbeid ut mot eksterne aktører og partnere i arbeidslivet. Etter sakkyndig komités gjennomgang av søknad og vedlegg, ble det gjennomført institusjonsbesøk i form av møter mellom de sakkyndige, NOKUT og representanter fra fagskolen. Fra MedLearn stilte styreleder, ansatte, studenter, lærere og samarbeidspartnere til møtene. – Vi vil si at denne reisen har gjort oss vesentlig mer robuste og kvalitetsorienterte i vårt arbeid med å tilby høyere yrkesfaglig utdanning.

Vi er veldig stolte over å ha blitt vist den tilliten som ligger i en fagområdeakkreditering, og gleder oss til å følge opp arbeidet med å tilby nettbaserte fagskoleutdanninger av høy kvalitet til fagarbeidere innen helse og oppvekst.

I tillegg til de etablerte utdanningstilbudene vi har i dag, jobber vi samtidig med ferdigutvikling av akkrediterte utdanninger, og vi er i ferd med å utvikle nye tilbud. Følg oss i sosiale medier, så holder du deg oppdatert på hva som skjer hos oss.